Put us to the test, the test, the test the test!
Greg Leavitt                  Steve Bogard                     Mark Leavitt                   Lee McDonald
Governor, Boys State         Governor, Model Legislature                  National Merit Scholars
Football State Champions, again!
Tennis State Champions, again and again!       Al Mendoza, Breastsroke
P4                                                                                                                                                                       P6
More State Champs
 
Bill Dawson, Wrestling